Past Presidents List

T A A P M A - PAST PRESIDENTS ( 1967 - 2018 )

Late Sri Hanumands Darak  - FOUNDER
(1967-1971 & 1972-1976)
HANUMANDAS DARAK
Sri B D Jain
( 1983-1984 )
B D JAIN
Sri Ramesh Jain
( 1985-1987 )
ramesh jain
Sri Ganpatlal Darak
( 1987-1989 )
Sri Suresh Chandra Lahoti
( 1989-1991 )
Sri Prem Kankaria
( 1991-1993 )
Sri Anil Nagda
( 1993-1995 &  1998-1999 )
Sri Amdiyala Sudhakar
( 1999-2000 )
Sri Meela Jayadev
( 2000-2001 & 2010-2011 )
Sri A Ravindra Babu
( 2001-2003 )
Sri Rajgopal Mandhana
( 2003-2005 )
Sri Anil Reddy Vennam
( 2005-2009 & 2011-2014 )
Sri Amrit S Patel
( 2009-2010 )
Sri Venu Gopal Jasti
( 2014-2018 )